Predavanje o opasnostima minsko-eksplozivnih naprava

U petak 16. srpnja 2021. godine u prostorijama DVD-a Ivanec, policijski službenik za Protueksplozijsku zaštitu Policijske uprave varaždinske Nino Trakoštanec, održao je preventivnu edukaciju operativnih vatrogasaca Vatrogasne zajednice grada Ivanca. Cilj predmetne aktivnosti bio je što bolja edukacija vatrogasaca, te povećanje njihove sigurnosti i sigurnosti samih građana, obzirom da u obavljanju svojih aktivnosti često dolaze u doticaj sa opasnim sredstvima i kao takvi spadaju u kategoriju ugrožene skupine vezano na opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava. 
Predavanju je prisustvovalo 16 operativnih vatrogasaca Vatrogasne zajednice grada Ivanca, među kojima su bila i 4 člana DVD-a Margečan.

Keep Reading

PreviousSljedeće