OPREMA

Vrsta opremeMjerna jedinicaKoličina
"S" poluga za vađenje čavalakom2
Agregat za električnu struju snage od 5.001 do 10.000 W kom1
Aparat za gašenje na bazi vode VP-25kom4
Aparat za gašenje na bazi vode VP-15 kom7
Aparat za gašenje na bazi vode V-20kom2
Aparat za gašenje prahom S3 kom2
Aparat za gašenje prahom S6kom2
Aparat za gašenje prahom S9kom2
Aparat za gašenje ugljičnim dioksidom kom2
Boca sa stlačenim zrakom kom4
Bušilica kom1
Cerada za prekrivanje kom1
Cijevna povezica fi 52 kom3
Cijevna povezica fi 75 kom3
Cijevni držač kom5
Cijevni kovčeg, B-cijevi kom1
Cijevni kovčeg, C-cijevi kom2
Cijevni most kom4
Cijevni nosač kom25
Čekić kom1
Čunjevi za označavanje kom3
Elektromotorna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca kom1
Filtarska zaštitna maska kom1
Futrola za vatrogasnu sjekiricu kom2
Gumene niske čizme par3
Gumene visoke čizme s hlačama kom2
Gumeni čekić kom1
Hidrantski nastavak, oznaka 2 B kom2
Hidraulična dizalica 12t kom1
Hidraulična dizalica 6t kom1
Ispitni manometar tlačnih cijevi kom1
Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom kom4
Kablovi za punjenje akumulatora kom1
Karabiner kom11
Klasična univerzalna mlaznica, promjer B-75 mm kom1
Klasična univerzalna mlaznica, promjer C-52 mm kom2
Kliješta za sječenje žice kom1
Ključ za kotače kom1
Ključ za nadzemni hidrant kom3
Ključ za podzemni hidrant kom3
Komibinirana kliješta kom1
Kutija prve pomoći kom3
Kutija za zaštitnu masku kom4
Kutna brusilica kom1
Lopata pobirača kom2
Ljestva rastegača 8m kom1
Mehanička sirena za uzbunjivanje vatrogasaca kom2
Metla kom3
Metlanica kom9
Mlaznica sa slavinom i univerzalnom glavom, promjer C-52 mm kom3
Mlaznica sa slavinom, promjer B-75 mm kom1
Mlaznica sa slavinom, promjer C-52 mm kom4
Mlaznica za srednje tešku pjenu kom2
Monsun mlaznica, promjer C-52 mm kom1
Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode protoka od 1001 do 2000 litara kom1
Motorna pila za drvo kom1
Nastavak za ključ podzemnog hidranta kom1
Nosila sklopiva kom1
Obična mlaznica, promjer C-52 mm kom2
Ostala oprema za hidrantsku mrežu kom1
Penjačko uže 30m kom1
Penjačko uže 20m kom1
Pijuk kom1
Pila za željezo kom1
Pištolj mlaznica, promjer C-52 mm kom2
Pištolj mlaznica, promjer D-25 mm kom1
Plastična kanta kom16
Plastični spremnik za gorivo 10l kom1
Plastični spremnik za gorivo 5l kom1
Predmješač vode i pjenila kom2
Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mm kom1
Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mmkom2
Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mmkom6
Prijenosna centrifugalna vatrogasna pumpakom1
Produžni električni kabel 40mkom2
Razvalni alat "Hooligan"kom1
Reflektirajući prometni stožac kom2
Reflektor s diodama kom2
Ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi STREAMLIGHT kom1
Ručna radio stanica kom4
Ručna svjetiljka HALO4 kom1
Ručna svjetiljka kom7
Ručna tablica-stop kom1
Ručni alati i pribor u kutiji kom3
Rukavice za tehničke intervencije par4
Sabirnica kom1
Slijepa spojnica, promjer C-52 mm kom4
Stalak za reflektor + reflektor kom1
Svjetiljka za kacigu kom10
Škare za željezo 0,6m kom1
Škare za željezo 0,9m kom1
Špica za beton kom2
Šumska sjekira kom2
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm kom10
Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm kom19
Torba za užad kom2
Traka za podizanje tereta sa zatezačem kom1
Trodjelna razdjelnica kom4
Ublaživač reakcije vodenog mlaza kom1
Univerzalna ljestva 7m kom1
Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi kom7
Uranjajuća elektropumpa protoka od 1001 do 2000 litara kom1
Uranjajuća elektropumpa protoka od 301 do 1000 litara kom1
Usisna košara B-75 mm kom1
Usisna košara A-110 mm kom1
Usisna vatrogasna cijev, dužina 1,6 m, promjer A-110 mm kom8
Usisna vatrogasna cijev, dužina 2,4 m, promjer B-75 mm kom2
Usisna vatrogasna cijev, dužina 2,5 m, promjer B-75 mm kom4
Uže za vezanje usisnog voda kom5
Vatrogasna potkapa kom12
Vatrogasna sjekirica kom3
Vatrogasna zaštitna jakna kom16
Vatrogasna zaštitna kaciga kom10
Vatrogasna zaštitna kaciga za šumske požare kom5
Vatrogasne zaštitne čizme par20
Vatrogasne zaštitne hlače kom16
Vatrogasne zaštitne rukavice par15
Vatrogasni kombinezon za šumske požare, dvodijelni kom10
Vile kom2
Vodoinstalaterska kliješta za cijevi kom1
Zaštitne naočale kom5
Zaštitni vatrogasni opasač „TIP A“ kom15