Tehnička intervencija 15.07.2021.

Spašavanje zatrpanih osoba kod dvorca Bela II. Nažalost sa tragičnim krajem. Na intervenciji DVD Ivanec, DVD Novi Marof, DVD Završje Podbelsko, DVD Margečan.

Keep Reading

PreviousSljedeće