Obrana od poplava – 16.05.-17.05.2023.

Dana 16.05.2023. u 17:04 dolazi obavijest iz VOC-a Varaždin o poplavama u Seljancu. Na teren izlazi 11 vatrogasaca sa navalnim i kombi vozilom, dok 2 vatrogasca ostaju kod vatrogasnog doma na punjenju vreća sa pijeskom. Dolaskom u Seljanec vidimo da je zbog enorme količine padalina poplavljen donji dio Selske ulice. Pristupa se izradi nasipa na najugroženijim točkama u svrhu sprečavanja prodora vode u stambene objekte. Poplavljena je bila i županijska cesta na potezu od nogometnog igrališta prema Seljancu, što je otežavalo cestovni promet. Na više mjesta u Margečanu su se prelili potoci te poplavili lokalne ulice i dvorišta. Završetkom aktivnosti u Seljancu i Margečanu, odlazimo u Ivanec gdje također sudjelujemo na više intervencija izrade nasipa i ispumpavanja. Sljedeći dan nastavljamo sa intervencijama, jer zbog porasta vodostaja Bednje voda je zaprijetila gospodarskim objektima sa životinjama u Margečanu. Pristupa se izradi zaštinog nasipa na više mjesta. Hvala članovima koji su kao i uvijek priskočili u pomoć sumještanima, a hvala i sumještanima na njihovoj pomoći i strpljenju.

Keep Reading

PreviousSljedeće