Tehnička intervencija – 06.09.2022.

Dana 06.09.2022. u 11:39h iz VOC-a Varaždin zaprimili smo obavijest o potrebi uklanjanja zapreka na otvorenom prostoru na lokaciji između Margečana i Peca. Na intervenciju izlazi 7 vatrogasaca sa navalnim vozilom. Dolaskom na lokaciju utvrđujemo da je na prometnicu palo stablo. Pristupa se rezanju i uklanjanju stabla, te regulaciji prometa. Nakon micanja stabla, pristupa se čišćenju prometnice od ostataka sitnog granja i piljevine.Intervencija završava u 12:10h, te se u vatrogasni dom vraćamo u 12:14h.

Keep Reading

PreviousSljedeće